Nahoru
Domů Mapa Pojišťovny Očkování Prevence Aktuálně Ceník Různé Napište nám 

MUDr. Iva Fišerová

praktický lékař pro děti a dorost
Teplice - Prosetice

sestra: Barbora Soukupová
mudr.ivafiserova(a)gmail(,)com

Zpět

Aktuálně

17|03
2020

Nouzový režim ordinace

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE
Je zaveden od 16.3.2020 do odvolání v rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás.
- Striktně ODDĚLENÝ ČAS PRO NEMOCNÉ A PRO PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZDRAVÝCH DĚTÍ (po předchodím objednání)
- Každou návštěvu ordinace je nutné předem TELEFONICKY DOMLUVIT
- Zbytné (neakutní) vyšetření/ošetření prosím ODLOŽTE
- V ČEKÁRNĚ: vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient. Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu. Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny. Kojence pokládat pouze na jednorázové podložky
- Osoby s příznaky respirační infekce by měli raději zůstat doma, na domluvení vyšetření nás kontaktovat telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov by tito lidé měli mít nasazenu jednorázovou roušku.
- Jste-li v čekárně s příznaky AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INFEKCE (horečka, kašel, dušnost): Nasaďte si, pokud máte, ústní roušku. (Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného koše, umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si nejlépe vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
- Podezřelí pro NÁKAZU NOVÝM KORONAVIREM (COVID-19) jsou pacienti, kteří mají příznaky akutní respirační infekce po návratu z rizikové oblasti (seznam rizikových oblastí aktuálně najdete zde; Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy) a pacienti, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženou osobou. - Pokud se u Vás vyskytne alespoň jeden z příznaků - horečka, kašel, dušnost nebo akutní respirační selhání, bez plného objasnění příčiny, měli byste telefonicky kontaktovat epidemiologa - KHS - Teplice: 477 755 760, který provede vyhodnocení rizika anebo telefonní linku 112. Dále je doporučeno v maximální možné míře omezit kontakt s veřejností (domácí karanténa), sebepozorování zaměřené na příznaky nemoci a měření tělesné teploty 2x denně během možné inkubační doby (14 dní).
- PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY – budou probíhat i nadále – ve vyhraněném čase (pravděpodobně hned ráno) – vždy po telefonickém objednání
- Pravidelné nebo hrazené OČKOVÁNÍ: není nutné odkládat. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 dne 13. 3. 2020 následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: „Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci“ Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování dospělých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
Aktuální informace k problematice koronaviru naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu SZÚ - koronavir a Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz/../ Pokud zde nenajdete odpovědi na své otázky, je k dispozici infolinka denně na telefonních číslech: +420 724 810 106 a +420 725 191 367 a +420 725 191 370
17|03
2020

Koronavir

Mimořádné opatření MZ: Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb.

U osob, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se rozhodne o domácí karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Pokud byli v Itálii jak rodiče, tak děti, vystaví praktický lékař pro dospělé neschopenku rodičům.
Pokud byli v Itálii děti, ale nikoli rodiče, bude ve vztahu k rodiči, bude-li mít o to zájem, rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče (OČR - vystaví praktický lékař pro děti a dorost).

Kontakt na protiepidemické oddělení KHS - Teplice: 477 755 760
www.khsusti.cz


Jak si správně mýt ruce

DOPORUČENÍ PRO OSOBY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ