Nahoru
Domů Mapa Pojišťovny Očkování Prevence Aktuálně Ceník Různé Napište nám 

MUDr. Iva Fišerová

praktický lékař pro děti a dorost
Teplice - Prosetice

sestra: Barbora Soukupová
mudr.ivafiserova(a)gmail(,)com

Zpět

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Přihláška plavání kojenců 100
Potvrzení zdravotní způsobilosti: jesle, MŠ 200
Posouzení a potvrzení zdravotní způsobilosti k přijetí na SŠ, VŠ, učební obor 200
Potvrzení zdravotní způsobilosti na školu v přírodě, sport. kurz, plavání, letní tábor 200
Poplatek související s aplikací nepovinného očkování 200
Prohlídka a posouzení zdravotního stavu s potvrzením zdravotní způsobilosti před registrací do sportovního oddílu. Prohlídce musí předcházet vyšetření EKG v ordinaci dětské kardiologie 300
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti - opakovaná prohlídka 200
Prohlídka + vystavení potravinářského průkazu 200
Návrh na lázně, odborné léčebny, ozdravovny 200
Potvrzení o zdravotním stavu pro potřeby soudů 200
Duplikát ztraceného dokladu (očkovací průkaz) 200
Lékařská zpráva pro komerční pojišťovny (úrazová pojistka, bolestné) 300
Vyšetření před interrupcí 400
Výpis ze zdravotní dokumentace 500
Prohlídka a posouzení zdravotního stavu k vydání řidičského průkazu 500
Vyšetření výtěru z krku pomocí strep A testu 70
Kopie ze zdravotní dokumentace - 1 stránka 10